Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a ochraně soukromí

Obsah webových stránek společnosti Atami byl sestaven s velkou pečlivostí. Atami nicméně neručí za případné následky, jako je například škoda nebo ztráta zisku v jakékoliv formě, vzniklé v důsledku spoléhání se na informace na těchto stránkách, jejich používání nebo kroků učiněných na základě těchto informací. Atami neprodává fyzickým osobám.

Atami usiluje o to, aby její webové stránky byly stále dostupné. Z případných následků (dočasné) nedostupnosti stránek nelze odvodit žádnou odpovědnost.

Práva duševního vlastnictví těchto webových stránek náleží Atami. Informace z těchto webových stránek v jakékoli formě bez výslovného souhlasu Atami není dovoleno používat.

Webové stránky Atami využívají soubory cookies. Pokud si používání souborů cookies nepřejete, můžete změnit nastavení prostřednictvím funkce „cookies off“ ve svém webovém prohlížeči. Všechny soubory cookies, které přijmete, zůstávají uloženy ve Vašem počítači zhruba po dobu pěti let, neodstraníte-li je dříve. Zákaz souborů cookies může omezit použití našich webových stránek a služeb. Soubory cookies slouží k zapamatování hesel, uživatelských jmen a preferencí.

Atami pro statistické účely sbírá a ukládá určité informace o návštěvnících související s používáním těchto webových stránek, jako je například datum a čas návštěvy webových stránek, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, adresy internetového protokolu (IP) počítače, který používáte, počet návštěv, stránky a podstránky, které jste již navštívili, a dobu trvání relace uživatele. Tyto informace jsou obecně známy jako webové statistiky.

Prostřednictvím těchto webových stránek můžete navštívit jiné webové stránky, které Atami nevlastní. Nemáme vliv na povahu, obsah či dostupnost těchto stránek ani na jejich zásady ochrany soukromí.

Pokud Atami ke specifickým účelům bude potřebovat Vaše údaje (například jméno a adresu), budou tyto údaje použity výlučně v odpovědích na Vaše žádosti nebo v rámci smluv uzavřených mezi námi a Vámi. Uvedete-li, že tyto údaje nesmí být použity jako základ pro další kontakt, respektujeme to. Naším záměrem je chránit kvalitu a integritu osobních údajů. Žádosti uživatelů o změnu nebo odstranění osobních údajů budou vyřízeny co nejrychleji.

Všechny nabídky, které Atami učiní a všechny zakázky, které obdrží, až po prodej a dodání výrobků, včetně všech souvisejících služeb a veškeré smlouvy s Atami v této souvislosti se řídí výlučně těmito podmínkami [hyperlink].

Atami B.V. si vyhrazuje právo toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti a ochraně soukromí kdykoliv a bez předchozího oznámení s okamžitou platností změnit.