Výklad pojmů hmotnost/objem a hmotnost/hmotnost

Na obalech hnojiv se po celém světě používá obdobné označení NPK. V Holandsku je stále možné uvádět hmotnost v objemu.

Většina zemí však od této formy měření dávno upustila.

 

Co se přesně měří?

V laboratoři se provede zředění hnojiva a následně změří hodnoty (stopových) prvků. Tyto hodnoty se převedou do tabulky procentního obsahu v hnojivu.

Na obalech uvádíme obsah prvků v procentech, ale také procentní obsah té části prvku, která je zcela rozpustná ve vodě.

 Na přední straně obalu je zřetelně vyznačená hodnota N-P-K vyjádřená v procentech celkového obsahu prvku.

 

Co je to hodnota N-P-K?

Hodnota NPK představuje poměr mezi dusíkem (N), fosforem (P) a draslíkem (K).

Dusík je potřebný k zajištění fáze růstu rostliny. Tento prvek zajišťuje, aby rostlina vyrostla do velkých rozměrů, měla velké zelené listy a plodila velké ovoce/květy. Dusík je nutno přidávat ke květině opatrně, aby jeho množství nebylo příliš velké nebo příliš malé.

Nadměrný obsah dusíku způsobuje nadměrný růst rostliny. U kvetoucích rostlin je patrný nadbytek, pokud rostlina nerozkvete nebo rozkvete později.

Nedostatek dusíku vede k nevyhovujícímu růstu s malými listy ve žlutozelené barvě. Žlutozelená barva je způsobena nedostatkem chlorofylu.

Fosfor je potřebný pro tvorbu proteinů v rostlině. Protein zajišťuje pevný vývoj stonku a ovoce a plodnost semen. Ovlivňuje také tvorbu vitamínů v ovoci. Fosfor má dále pozitivní vliv na tvorbu kořenů.

Nadbytek fosforu brání příjmu kovů, jako například železa, mědi a zinku, což má za následek poruchy růstu a zežloutnutí listů (chloróza).

Nedostatek fosforu je patrný na růstu a květu rostliny. Růst nastává později a trvá déle, než rostlina začne plodit ovoce/kvést. Rostlina je také méně odolná. Nedostatek fosforu se projevuje červeno-hnědým zabarvením listů.

 

Draslík je potřebný k zajištění pevnosti rostliny. Rostlina potřebuje velké množství draslíku k zajištění vývoje škrobu a cukru. Draslík také pozitivně ovliňuje tvorbu květu a ovoce a udržitelnost plodů. Úroda produkující velké množství škrobu a cukru proto vyžaduje více draslíku.

Nadbytek draslíku způsobuje vyšší vodnatost rostliny, zároveň však rostlině brání v absorpci hořčíku a bóru.

 

Nedostatek draslíku způsobuje různá onemocnění, například houbovitou nemoc. Okraje listů zahnědnou a odumírají jako samotná rostlina.

 

ww-webRozdíl mezi pojmy hmotnost/objem (W/V) a hmotnost/hmotnost (W/W)

Označení W/V znamená hmotnost/objem. Hmotnost/objem je metoda měření.

Hnojivo se rozpouští ve vodě podle objemu. Příklad: v 1 litru osmotické vody rozpustíme 1ml hnojiva. 1 litr osmotické vody je ekvivalentní 1 kg (toto je daný fakt). Voda nyní představuje hmotnost (W).

1 ml hnojiva představuje objem (V).

 

Označení W/W znamená hmotnost/hmotnost. Hmotnost/hmotnost je celosvětově rozšířená metoda měření, kterou budeme používat rovněž.

Zde se hnojivo rozpouští ve vodě podle hmotnosti. Příklad: v 1 litru osmotické vody, o kterém již víme, že váží 1 kg, rozpustíme 1 mg hnojiva. Osmotická voda i hnojivo se nyní přidávají podle hmotnosti. Tím je dáno měření jednotkách hmotnost/hmotnost.

 

Která hodnota se nyní změní?

Známá hodnota NPK uváděná na obalu bude v brzké budoucnosti nižší.  Hodnota NPK bude nyní namísto hmotnosti/objemu vyjadřovat hmotnost/hmotnost.

Hodnoty budou vypadat nižší, recept a dávkování však zůstanou stejné. Váš zavedený produkt bude plnit svou funkci stejně, jako jste již léta zvyklí.

Vlastně se nezmění nic kromě obalu.

 

Proč jsou uváděné hodnoty nižší?

Současné hodnoty jsou nižší, neboť hnojivo o určité specifické hmotnosti má vlastní hmotnost. Každá kapalina má jinou hmotnost a pouze v případě osmotické vody platí, že 1 litr skutečně váží 1 kg. !:!

Již jsme uvedli, že specifická hmotnost osmotické vody je 1 kg. Každá kapalina má proto vlastní hmotnost. Nelze tedy prohlásit, že 1 litr dané kapaliny opravdu váží 1 kg, jako je tomu v případě osmotické vody. Často se stává, že daná kapalina je těžší než voda, může být však také lehčí. * Příklad: 1 litr hnojiva může vážit 1,12 kg. A litr jiného hnojiva váží 0,98 kg.

Zde je patrné, že 1 ml produktu automaticky neváží 1 mg. Jeho hmotnost může být například* 1,12 mg nebo 0,98 mg. Znamená to, že konverze z hmotnosti/objemu bude mít jiný výsledek, pokud v 1 litru osmotické vody rozpustíme 1 mg hnojiva namísto 1 ml.

Příklad: 1 ml hnojiva o specifické hmotnosti 1,18 mg poskytne při rozpuštění v 1 kg osmotické vody odlišné hodnoty, než v případě rozpuštění 1 mg tohoto hnojiva v 1 kg osmotické vody. S objemem 1 ml (= 1,18 mg) rozpouštíme více než 1 mg a proto jsou hodnoty vyšší.

 

* Příklad:

1 ml (1,18 mg) tekutého hnojiva v 1 kg osmotické vody = W/V (hmotnost/objem)

1 mg (0,82 ml) tekutého hnojiva v 1 kg osmotické vody = WW (hmotnost/hmotnost)

 

Pokud máte jakékoli dotazy po přečtení tohoto výkladu, kontaktujte nás na e-mailové adrese sales@atami.com nebo na tel. č. 0031 (0) 73 522 32 56

 

* = Příklad, výše uvedené hodnoty jsou fiktivní, neboť každá kapaliny má vlastní specifickou hmotnost.

.        Denně

.        Týdně

.        Přidávejte 1x za 2 týdny do zavlažovací vody nebo používejte během fáze rozkvětu rostliny.